asd
македонија
20 јули 2024
Денеска е Свети Прокопиј - ова НИКАКО не го правете!

Денеска православната црква го празнува Свети Прокопиј, празник кој не е обележан со црвено во верскиот календар, но сепак му се придава големо значење и за него се врзани разни обичаи и верувања. Во некои краеви се смета дека овој ден е погоден  за свадби, бидејќи  Свети Прокопиј ги благословува младите. Денеска се избегнува копање, да дури и погребување. Исто така на овој ден не треба да се бањате. Овој светец се смета за заштитник на децата, а го слават и каменорезачите и бунарџиите.

македонија
политика
спорт
asd
македонија
20 јули 2024
Денеска е Свети Прокопиј - ова НИКАКО не го правете!

Денеска православната црква го празнува Свети Прокопиј, празник кој не е обележан со црвено во верскиот календар, но сепак му се придава големо значење и за него се врзани разни обичаи и верувања. Во некои краеви се смета дека овој ден е погоден  за свадби, бидејќи  Свети Прокопиј ги благословува младите. Денеска се избегнува копање, да дури и погребување. Исто така на овој ден не треба да се бањате. Овој светец се смета за заштитник на децата, а го слават и каменорезачите и бунарџиите.

македонија
политика
спорт
asd
македонија
20 јули 2024
Денеска е Свети Прокопиј - ова НИКАКО не го правете!

Денеска православната црква го празнува Свети Прокопиј, празник кој не е обележан со црвено во верскиот календар, но сепак му се придава големо значење и за него се врзани разни обичаи и верувања. Во некои краеви се смета дека овој ден е погоден  за свадби, бидејќи  Свети Прокопиј ги благословува младите. Денеска се избегнува копање, да дури и погребување. Исто така на овој ден не треба да се бањате. Овој светец се смета за заштитник на децата, а го слават и каменорезачите и бунарџиите.

македонија
политика
спорт